Nasza Firma specjalizuje się w zarządzaniu i administrowaniu obiektami. Funkcjonujemy na katowickim rynku nieruchomości nieprzerwanie od 2001 r, dzięki czemu zbudowaliśmy solidną i odpowiedzialną firmę, a co najważniejsze zdobyliśmy zaufanie kilkudziesięciu wspólnot mieszkaniowych jak i również prywatnych kamienic na terenie Katowic.
ul.Broniewskiego 1A
40-131 Katowice
tel. (32) 201 0287
fax. (32) 201 0287
borek.portal@o2.pl
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej zleci wykonanie robót polegajacych na remoncie elewacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sokolskiej 43 w Katowicach
Dla przedmiotowej inwestycji została opracowana dokumentacja techniczna w postaci projektu budowlanego wraz z przedmiarem robót.
Zainteresowanym podmiotom przekażemy przedmiar robót.
Oferta powinna zawierać: - Czas realizacji zamówienia - Cenę obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia - Dokumenty formalno-prawne firmy wraz z polisą ubezpieczeniową - Referencje - Okres gwarancji udzielonej na wykonaną elewację
Dodatkowe informacje można uzyskać drogą mailową, telefoniczną lub osobiście w siedzibie Zarzadu Wspólnot Mieszkaniowych
OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 28.02.2018 r
Copyright © Portal S.C 2013
Kopiowanie jakichkolwiek treści bez zgody autora surowo zabronione!
Strefa administracyjna