Przetargi

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej zleci wykonanie robót polegających na wymianie instalacji centralnego ogrzewania dla budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sokolskiej 57, 62 oraz Grażyńskiego 42A w Katowicach

Dla przedmiotowej inwestycji zostały przygotowane przedmiary robót.

Oferta powinna zawierać:

  • Czas realizacji zamówienia
  • Cenę obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia
  • Dokumenty formalno-prawne firmy wraz z polisą ubezpieczeniową.

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą mailową, telefoniczną lub osobiście w siedzibie Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych:

Portal S.C.

Ul. Broniewskiego 1A

40-131 Katowice

Termin składania ofert: 15.01.2020 do godz.14.00