Przetargi

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej zleci wykonanie robót polegajacych na remoncie elewacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sokolskiej 43 w Katowicach

Dla przedmiotowej inwestycji została opracowana dokumentacja techniczna w postaci projektu budowlanego wraz z przedmiarem
robót.

Zainteresowanym podmiotom przekażemy przedmiar robót.

Oferta powinna zawierać:

  • Czas realizacji zamówienia
  • Cenę obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem
    zamówienia
  • Dokumenty formalno-prawne firmy wraz z polisą ubezpieczeniową
  • Referencje
  • Okres gwarancji udzielonej na wykonaną elewację

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą mailową, telefoniczną lub osobiście w siedzibie Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych